Munges E Rinis S’ka Burra, Ky Shtet Ofron 7 Mijë Euro Për Të Lënë Shta;Tzënë Vajzat …

Turqia konservatore është mbrapa me një përqindje të vogël prej 3%. Udhëheqësi botëror për nënat e vetme?Është Islanda.Më shumë se dy të tretat e foshnjave Islandeze, 67% janë të lindur nga prindërit që nuk janë të martuarKjo mund të jetë një dallim në të gjithë botën.Por në vendin e vikingëve,kjo është një pikë krenarie.Tash shteti ka filluar te ofroj subvencione per te lene grat shtatzene 7 mije euro per nje grua 14mije per bineq per te shikuar oferten shtip nerek.kllam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *