Nga e Hëna procedurat e reja per Viza pune ne Gjermani ato zgjasin vetem 10ditë dukumentet e vetme qe kerkohen jan kto

Kushtet që duhen plotësuar për marrjen e vizës së punës kanë mbetur të njëjtat: punësimi në ndërtim ose gastronomi nuk kërkon as njohuri gjuhe e as njohuri profesionale

Kur rregullorja për Ballkanin Perëndimor hyri në fuqi, më 1 janar 2016, procedura për marrjen e vizës ishte e dyfishtë.
Punëmarrësit shtronin kërkesë për vizë te përfaqësitë e Gjermanisë në vendet e tyre, dhe njëkohësisht punëdhënësit kërkonin $htip nerek.kllamen meposhte dhe lexo procedurat e lehta tani per te punuar ne gjermani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *