Teknologjia e çmendur e gjermanëve në bujqësi (Video)

Se Gjermania është një shtet shumë i zhvilluar dhe ka teknologji mjaft të avancuar kjo është e ditur tashmë, por Gjermanët çdo ditë e më shumë po vazhdojnë dhe përimsojnë dhe prefeksionojnë mjetet dhe teknologjinë e tyre në shumë sektorë të ndryshëm të ekonomisë. kjo vlen edhe për sektorin e buqësisë ku ata gjithmonë shpikin inovacione të rreja per te pare videon e plote shtip nerek.kllam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *